Oferta

 

 

 

Przedszkole "Szczęśliwy Karpik" otwarte jest codziennie w godzinach od 5.50 - 17.30.

 

 

 

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Nie pobieramy opłat wpisowych.

 

Czesne wynosi 300 zł miesięcznie + wyżywienie (9,50 za pełnowartościowy, dzienny posiłek- śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek / płacone adekwatnie do liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.)

 

 

Stosujemy zniżki dla rodzeństwa.

 

Gwarantujemy  fachową,  solidnie wykształconą kadrę pedagogiczną ORAZ  porady specjalistów: logopedy, fizjoterapeuty, pedagoga i psychologa.    

 

 

W cenie czesnego proponujemy następujące zajęcia:

 

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (realizacja podstawy programowej, zgodnie z zarządzeniami MEN)
 •  indywidualne zajęcia w ramach kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • język angielski
 • logorytmikę (raz w tygodniu dla każdej grupy)
 • zajęcia muzyczno- taneczno- rytmiczne „Wychowanie przez sztukę”
 • zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna- zajęcia z fizjoterapeutą raz w tygodniu)
 • pomoc logopedyczną
 • konsultacje z pedagogiem specjalnym
 • konsultacje z psychologiem
 • zajęcia rozwijające zdolności indywidualne dzieci: artystyczne, czytelnicze, kulinarne.

 

Możliwość dodatkowych zajęć (częściowo płatnych):

- basen

- hipoterapia

- wycieczki rekreacyjne i wyjazdy kulturoznawcze

 

Naszym zadaniem jest takie zorganizowanie dnia dziecka, by spędziło czas u nas na zabawie, dzięki której będzie poznawało świat i rozwijało swoje umiejętności.

Stosowane przez nas metody i formy pracy są nowoczesne i atrakcyjne. W sposób twórczy i aktywny umożliwiają naszym wychowankom osiąganie mniejszych i większych sukcesów. 

 

 

A oto SYLWETKA ABSOLWENTA naszego przedszkola:

 

Absolwent naszego przedszkola jest:

 • otwarty - łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, chętnie i bez obawa uczestniczy w nowych zadaniach i sytuacjach społecznych,
 • odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki; jeśli jest w stanie - szuka rozwiązań alternatywnych,
 • ciekawy świata - interesuje się życiem ludzi w innych krajach, poznając środowiska, w których żyją: krajobrazy, florę, faunę, języki, zwyczaje narodowe, kulturę,
 • rozważny - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje stosowną i racjonalną aktywność fizyczną, rozumie ograniczenia, wynikające z jego wieku i stanu zdrowia,
 • uczciwy - rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu,
 • tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym  i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go; wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się.