Dla rodziców

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  od 6.30- 17.30, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych z pełnomocnikiem organu prowadzącego. 

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

2017/2018

1 listopada – środa

25 grudnia – poniedziałek

26 grudnia-  wtorek

1 stycznia – poniedziałek

2 kwietnia - poniedziałek 

1 maja –  wtorek 

3 maja - czwartek

31 maja - czwartek (Boże Ciało)

 

 

PROPONOWANE PRZERWY W PRACY PRZEDSZKOLA/ DNI WOLNE

w przygotowaniu

W CZASIE WAKACJI

 

 

 


Rodzice proszeni są o:   

- przyprowadzanie dziecka do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30 i odebranie do godz. 17.30;

- powiadomienie przedszkola o absencji dziecka do godz. 17.00 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w szczególnych sytuacjach do godz. 6.45 konkretnego dnia nieobecności (prosimy o sms na numer 519 579 041)

- terminową wpłatę czesnego do 5 dnia każdego miesiąca z góry wraz z naliczoną opłatą za wyżywienie  w poprzednim miesiącu. (Wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio w biurze przedszkola lub na rachunek bankowy 47 8136 0000 0018 9372 2000 0010)                                                                    

 

2017-07-12

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO  NIEPUBKLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM "SZCZĘŚLIWY KARPIK" - pobierz

 

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM "SZCZĘŚLIWY KARPIK"

PODSTAWA PROGRAMOWA 2016 r.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ROKU SZKOLNYM 2016/2017