Dla rodziców

/Dla rodziców
Dla rodziców 2022-12-12T11:15:15+01:00

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  od 6.30- 17.00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych z pełnomocnikiem organu prowadzącego.

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

Rodzice proszeni są o:   

  • przyprowadzanie dziecka do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30 i odebranie do godz. 17.00;
  • powiadomienie przedszkola o absencji dziecka do godz. 17.00 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w szczególnych sytuacjach do godz. 6.45 konkretnego dnia nieobecności (prosimy o sms na numer Łowiczki: 519 579 041  Zator: 516 381 640)
  • terminową wpłatę czesnego do 5 dnia każdego miesiąca z góry wraz z naliczoną opłatą za wyżywienie  w poprzednim miesiącu. (Wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio w biurze przedszkola lub na rachunek bankowy 47 8136 0000 0018 9372 2000 0010)

Pliki do pobrania