Halina Rubik

Dyrektor przedszkola ds. administracyjnych

mgr Renata Nocula

Dyrektor przedszkola ds. oświatowych i dydaktyczno-wychowawczych