O nas

O nas 2021-01-21T21:52:24+01:00

Przedszkole „Szczęśliwy Karpik”  jest pierwszym na zatorszczyźnie niepublicznym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi.

Powstało w roku 2012 z inicjatywy Fundacji  „Przywołaj Uśmiech”, która od kilku lat aktywnie pomaga dzieciom z naszej okolicy.

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole ma 2 siedziby : Łowiczki- ul. Centralna 56 i Zator- Rynek 1.

 1. Przedszkole, od którego zaczęliśmy, znajduje się  Łowiczkach, w budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Przekształcony przez nas budynek posiada 3  nowo wyposażone sale do zabaw,  zaplecze   kuchenne oraz imponujących rozmiarów ogród.
  Malownicza, zaciszna  okolica, oddalona od wielkomiejskiego hałasu  to niewątpliwy atut lokalizacji tego przedszkola. Pobliski, niewielki lasek stanowi cel częstych spacerów naszych podopiecznych, podczas których mają możliwość codziennego bliskiego kontaktu z naturą.
 2. Filią przedszkola jest oddział w Zatorze, w samym Rynku. Nowe miejsca przedszkolne  udało się stworzyć dzięki  udziałowi  w projekcie RPO Województwa Małopolskiego: „Integracja przedszkolaków w Gminie Zator”. Fundacja prowadząca przedszkole pozyskała środki z Unii Europejskiej, EFS i Programu Regionalnego, co umożliwiło powstanie nowego  miejsca  dla 30 dzieci z kilku gmin Doliny Karpia. Przedszkole wyposażone jest w przestronne, kolorowe sale oraz  nowoczesne zaplecze terapeutyczne:  obszerną salą rehabilitacyjną i gabinety dla specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa.   W ogrodzie znajduje się plac zabaw dofinansowany przez Bank Spółdzielczy w Zatorze, który już niejednokrotnie udzielał wsparcia Fundacji od początku jej istnienia.

Przez kilka miesięcy mozolnej i intensywnej  pracy udało się zjednać do tego przedsięwzięcia wielkie grono sprzymierzeńców,  ludzi o dobrym sercu, dzięki którym   rozpoczęto, przeprowadzono i szczęśliwie zakończono w tak krótkim czasie  prace budowlane  i wyposażono przedszkole. Byli to: Firma Wako – Kraków, Bank Spółdzielczy w Zatorze,  wielu lokalnych przedsiębiorców , rodziców i życzliwych przyjaciół Fundacji, których pomoc  była bezcenna.

Fundacja „Przywołaj Uśmiech” bardzo dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli stworzyć nowe, cudowne przedszkole.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat.  

Koncepcja pracy naszej placówki opiera się na zasadzie, że każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.  

Celem istnienia naszego Przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Chcemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem i specjalistami. Zapewniamy warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci. Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Wierzymy, że nasza praca zaowocuje w przyszłości społeczeństwem otwartym, życzliwym, zdolnym do empatii i niesienia pomocy słabszym.

W ramach prowadzonego przez nas oddziału integracyjnego dzieci mogą zostać objęte programem kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zapewniamy indywidualną rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz konsultacje z fizjoterapeutą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności Fundacji „Przywołaj Uśmiech” zapraszamy na stronę internetową: www.przywolajusmiech.pl

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Struktura organizacyjna :

PREZES FUNDACJI:

       * Halina Rubik

W-CE PREZES FUNDACJI:

     *  mgr Urszula Sadowska

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA:

 • mgr Renata Nocula

ŁOWICZKI

NAUCZYCIELE i SPECJALIŚCI:

I GRUPA- maluszki

KRAINA ZŁOTYCH RYBEK

 • Wychowawca: mgr Karolina Opyrchał

mgr Karolina Opyrchał

 • Pomoc nauczyciela: Monika Nelec

Monika Nelec

 • Nauczyciel: mgr Magdalena Malec

II GRUPA – średniaki

KRAINA DELFINKÓW

 • Wychowawca: mgr Ewa Bułka

mgr Ewa Bułka

 • Nauczyciel: mgr Karolina Bartula

mgr Karolina Bartula

III GRUPA – starszaki

MĄDRE SÓWKI

 • Wychowawca: mgr Agnieszka Seremet

mgr Agnieszka Seremet

 • Nauczyciel: lic. Gabriela Pietrzak

lic. Gabriela Pietrzak

ODDZIAŁ ZATOR

I GRUPA – maluszki

SKRZATY

 • Wychowawca: mgr Dorota Gawęda

mgr Dorota Gawęda

 • Nauczyciel: mgr Lidia Świątek

mgr Lidia Świątek

II GRUPA – średniaki

Myszki

 • Wychowawca: mgr Paulina Stanek

mgr Paulina Stanek

 • Nauczyciel: lic. Magdalena Legień

lic. Magdalena Legień

III GRUPA – starszaki

SMERFY

 • Wychowawca: mgr Marta Sala

mgr Marta Sala

 • Nauczyciel: lic. Dominika Pietraszewska

lic. Dominika Pietraszewska

język angielski:

 • Sujatha Kowalczyk

Sujatha Kowalczyk

pedagog specjalny

 • mgr Urszula Sadowska

mgr Urszula Sadowska

logopeda

 • mgr Renata Nocula
 • mgr Ewa Bułka

fizjoterapeuta

 • mgr Katarzyna Mitoraj

mgr Katarzyna Mitoraj

psycholog

 • mgr Anna Jabłczyk

mgr Anna Jabłczyk

terapeuta SI

 • mgr Katarzyna Mitoraj

hipoterapia

 • Zofia Kamińska, Halina Rubik

 religia

 • ks Marcin Sędzik

 SEKRETARIAT:

 • ŁOWICZKI – Pani Anna Jarnot-Skawińska

Anna Jarnot-Skawińska

 • ZATOR – Pani Sabina Mąsiorska

Sabina Mąsiorska

INTENDENTKA:

 • ZATOR – Pani Renata Konowalska- Cieślica

Renata Konowalska- Cieślica

 • ŁOWICZKI – Pani Iwona Pokrywka