O nas

O nas 2021-04-16T16:04:14+02:00

Przedszkole „Szczęśliwy Karpik”  jest pierwszym na zatorszczyźnie niepublicznym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi.

Powstało w roku 2012 z inicjatywy Fundacji  „Przywołaj Uśmiech”, która od kilku lat aktywnie pomaga dzieciom z naszej okolicy.

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole ma 2 siedziby : Łowiczki- ul. Centralna 56 i Zator- Rynek 1.

  1. Przedszkole, od którego zaczęliśmy, znajduje się w Łowiczkach, w budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Przekształcony przez nas budynek posiada 3  nowo wyposażone sale do zabaw, zaplecze kuchenne oraz imponujących rozmiarów ogród.
    Malownicza, zaciszna  okolica, oddalona od wielkomiejskiego hałasu  to niewątpliwy atut lokalizacji tego przedszkola. Pobliski, niewielki lasek stanowi cel częstych spacerów naszych podopiecznych, podczas których mają możliwość codziennego bliskiego kontaktu z naturą.
  2. Filią przedszkola jest oddział w Zatorze, w samym Rynku. Nowe miejsca przedszkolne  udało się stworzyć dzięki  udziałowi  w projekcie RPO Województwa Małopolskiego: „Integracja przedszkolaków w Gminie Zator”. Fundacja prowadząca przedszkole pozyskała środki z Unii Europejskiej, EFS i Programu Regionalnego, co umożliwiło powstanie nowego miejsca dla 30 dzieci z kilku gmin Doliny Karpia. Przedszkole wyposażone jest w przestronne, kolorowe sale oraz  nowoczesne zaplecze terapeutyczne:  obszerną salą rehabilitacyjną i gabinety dla specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa. W ogrodzie znajduje się plac zabaw dofinansowany przez Bank Spółdzielczy w Zatorze, który już niejednokrotnie udzielał wsparcia Fundacji od początku jej istnienia.

Przez kilka miesięcy mozolnej i intensywnej  pracy udało się zjednać do tego przedsięwzięcia wielkie grono sprzymierzeńców,  ludzi o dobrym sercu, dzięki którym   rozpoczęto, przeprowadzono i szczęśliwie zakończono w tak krótkim czasie  prace budowlane  i wyposażono przedszkole. Byli to: Firma Wako – Kraków, Bank Spółdzielczy w Zatorze,  wielu lokalnych przedsiębiorców , rodziców i życzliwych przyjaciół Fundacji, których pomoc była bezcenna.

Fundacja „Przywołaj Uśmiech” bardzo dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli stworzyć nowe, cudowne przedszkole.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat.  

Koncepcja pracy naszej placówki opiera się na zasadzie, że każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.  

Celem istnienia naszego Przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Chcemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem i specjalistami. Zapewniamy warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci. Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Wierzymy, że nasza praca zaowocuje w przyszłości społeczeństwem otwartym, życzliwym, zdolnym do empatii i niesienia pomocy słabszym.

W ramach prowadzonego przez nas oddziału integracyjnego dzieci mogą zostać objęte programem kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zapewniamy indywidualną rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz konsultacje z fizjoterapeutą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności Fundacji „Przywołaj Uśmiech” zapraszamy na stronę internetową: www.przywolajusmiech.pl

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Struktura organizacyjna :

PREZES FUNDACJI

Halina Rubik

W-ce PREZES FUNDACJI

mgr Urszula Sadowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Nocula

NAUCZYCIELE i SPECJALIŚCI:

ŁOWICZKI

mgr Karolina Opyrchał

ŁOWICZKI

KRAINA ZŁOTYCH RYBEK

I grupa- maluszki

wychowawca:

mgr Karolina Opyrchał

Monika Nelec

ŁOWICZKI

KRAINA ZŁOTYCH RYBEK

I grupa- maluszki

pomoc nauczyciela: Monika Nelec

ZATOR

mgr Dorota Gawęda

ZATOR

SKRZATY

I grupa-maluszki

wychowawca:

mgr Dorota Gawęda

mgr Lidia Świątek

ZATOR

SKRZATY

I grupa-maluszki

nauczyciel:

Lidia Świątek

mgr Ewa Bułka

ŁOWICZKI

KRAINA DELFINKÓW

II grupa- średniaki

wychowawca:

mgr Ewa Bułka

mgr Paulina Stanek

ZATOR

MYSZKI

II grupa-średniaki

wychowawca:

mgr Paulina Stanek

mgr Karolina Bartula

ŁOWICZKI

KRAINA DELFNKÓW

II grupa- średniaki

nauczyciel: mgr Karolina Bartula

lic. Magdalena Legień

ZATOR

MYSZKI

II grupa-średniaki

nauczyciel:

lic. Magdalena Legień

mgr Agnieszka Seremet

ŁOWICZKI

MĄDRE SÓWKI

III grupa-starszaki

wychowawca: mgr Agnieszka Seremet

mgr Marta Sala

ZATOR

SMERFY

III grupa- starszaki

wychowawca: mgr Marta Sala

lic. Gabriela Pietrzak

ŁOWICZKI

MĄDRE SÓWKI

III grupa- starszaki

nauczyciel:

lic. Gabriela Pietrzak

lic. Dominika Pietraszewska

ZATOR

SMERFY

III grupa-starszaki

nauczyciel: lic. Dominika Pietraszewska

mgr Urszula Sadowska

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Urszula Sadowska

mgr Anna Jabłczyk

PSYCHOLOG

mgr Anna Jabłczyk

Sujatha Kowalczyk

JĘZYK ANGIELSKI

Sujatha Kowalczyk

FIZJOTERAPEUTA

TERAPEUTA SI

mgr Elżbieta Kaczmarczyk

Anna Jarnot-Skawińska

ADMINISTRACJA

ŁOWICZKI

SEKRETARIAT

Anna Jarnot-Skawińska

Sabina Mąsiorska

ADMINISTRACJA

ZATOR

SEKRETARIAT

Sabina Mąsiorska

ŁOWICZKI

INTENDENTKA

Iwona Pokrywka

Renata Konowalska-Cieślica

ZATOR

INTENDENTKA

Renata Konowalska-Cieślica

RELIGIA

ks MARCIN SĘDZIK