O nas

O nas 2021-09-06T21:50:27+02:00

Przedszkole „Szczęśliwy Karpik”  jest pierwszym na zatorszczyźnie niepublicznym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi.

Powstało w roku 2012 z inicjatywy Fundacji  „Przywołaj Uśmiech”, która od kilku lat aktywnie pomaga dzieciom z naszej okolicy.

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole ma 2 siedziby : Łowiczki- ul. Centralna 56 i Zator- Rynek 1.

  1. Przedszkole, od którego zaczęliśmy, znajduje się w Łowiczkach, w budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Przekształcony przez nas budynek posiada 3  nowo wyposażone sale do zabaw, zaplecze kuchenne oraz imponujących rozmiarów ogród.
    Malownicza, zaciszna  okolica, oddalona od wielkomiejskiego hałasu  to niewątpliwy atut lokalizacji tego przedszkola. Pobliski, niewielki lasek stanowi cel częstych spacerów naszych podopiecznych, podczas których mają możliwość codziennego bliskiego kontaktu z naturą.
  2. Filią przedszkola jest oddział w Zatorze, w samym Rynku. Nowe miejsca przedszkolne  udało się stworzyć dzięki  udziałowi  w projekcie RPO Województwa Małopolskiego: „Integracja przedszkolaków w Gminie Zator”. Fundacja prowadząca przedszkole pozyskała środki z Unii Europejskiej, EFS i Programu Regionalnego, co umożliwiło powstanie nowego miejsca dla 30 dzieci z kilku gmin Doliny Karpia. Przedszkole wyposażone jest w przestronne, kolorowe sale oraz  nowoczesne zaplecze terapeutyczne:  obszerną salą rehabilitacyjną i gabinety dla specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa. W ogrodzie znajduje się plac zabaw dofinansowany przez Bank Spółdzielczy w Zatorze, który już niejednokrotnie udzielał wsparcia Fundacji od początku jej istnienia.

Przez kilka miesięcy mozolnej i intensywnej  pracy udało się zjednać do tego przedsięwzięcia wielkie grono sprzymierzeńców,  ludzi o dobrym sercu, dzięki którym   rozpoczęto, przeprowadzono i szczęśliwie zakończono w tak krótkim czasie  prace budowlane  i wyposażono przedszkole. Byli to: Firma Wako – Kraków, Bank Spółdzielczy w Zatorze,  wielu lokalnych przedsiębiorców , rodziców i życzliwych przyjaciół Fundacji, których pomoc była bezcenna.

Fundacja „Przywołaj Uśmiech” bardzo dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli stworzyć nowe, cudowne przedszkole.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat.  

Koncepcja pracy naszej placówki opiera się na zasadzie, że każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.  

Celem istnienia naszego Przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Chcemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem i specjalistami. Zapewniamy warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci. Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Wierzymy, że nasza praca zaowocuje w przyszłości społeczeństwem otwartym, życzliwym, zdolnym do empatii i niesienia pomocy słabszym.

W ramach prowadzonego przez nas oddziału integracyjnego dzieci mogą zostać objęte programem kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zapewniamy indywidualną rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz konsultacje z fizjoterapeutą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności Fundacji „Przywołaj Uśmiech” zapraszamy na stronę internetową: www.przywolajusmiech.pl

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Struktura organizacyjna :

PREZES FUNDACJI

Halina Rubik

W-ce PREZES FUNDACJI

mgr Urszula Sadowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Nocula

NAUCZYCIELE i SPECJALIŚCI:

mgr Paulina Stanek

ŁOWICZKI

GRUPA SŁONECZKA – Maluchy

Wychowawca:

mgr Paulina Stanek

ŁOWICZKI

GRUPA SŁONECZKA – Maluchy

Asystent nauczyciela:

Marcelina Wądrzyk

mgr Karolina Opyrchał

ŁOWICZKI

GRUPA GWIAZDECZKI – Średniaki

Wychowawca:

mgr Karolina Opyrchał

Monika Nelec

ŁOWICZKI

GRUPA GWIAZDECZKI – Średniaki

Asystent nauczyciela: Monika Nelec

mgr Ewa Bułka

ŁOWICZKI

GRUPA ISKIERKI – Starszaki

Wychowawca:

mgr Ewa Bułka

lic. Magdalena Legień

ZATOR

GRUPA SPRYTNE LISKI – Maluchy

Wychowawca:

lic. Magdalena Legień

mgr Karolina Bartula

ZATOR

GRUPA SPRYTNE LISKI – Maluchy

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia:

mgr Karolina Bartula

mgr Dorota Gawęda

ZATOR

GRUPA MISIE – Średniaki

Wychowawca:

mgr Dorota Gawęda

mgr Lidia Świątek

ZATOR

GRUPA MISIE – Średniaki

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia:

mgr Lidia Świątek

mgr Marta Sala

ZATOR

GRUPA SMERFY – Starszaki

Wychowawca: mgr Marta Sala

lic. Dominika Pietraszewska

ZATOR

GRUPA SMERFY – Starszaki

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia:

lic. Dominika Pietraszewska

mgr Agnieszka Seremet

ŁOWICZKI

Nauczyciel: mgr Agnieszka Seremet

lic. Gabriela Pietrzak

ŁOWICZKI

Nauczyciel:

lic. Gabriela Pietrzak

mgr Urszula Sadowska

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Urszula Sadowska

mgr Anna Jabłczyk

PSYCHOLOG

mgr Anna Jabłczyk

Sujatha Kowalczyk

JĘZYK ANGIELSKI

Sujatha Kowalczyk

mgr Elżbieta Kaczmarczyk

FIZJOTERAPEUTA

TERAPEUTA SI

mgr Elżbieta Kaczmarczyk

Anna Jarnot-Skawińska

ADMINISTRACJA

ŁOWICZKI

SEKRETARIAT

Anna Jarnot-Skawińska

Sabina Mąsiorska

ADMINISTRACJA

ZATOR

SEKRETARIAT

Sabina Mąsiorska

ŁOWICZKI

INTENDENTKA

Iwona Pokrywka

Renata Konowalska-Cieślica

ZATOR

INTENDENTKA

Renata Konowalska-Cieślica

RELIGIA

ks MARCIN SĘDZIK