Przedszkole „Szczęśliwy Karpik”  jest pierwszym na zatorszczyźnie niepublicznym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. Powstało w roku 2012 z inicjatywy Fundacji  „Przywołaj Uśmiech”, która od kilku lat aktywnie pomaga dzieciom z naszej okolicy.

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole ma 2 siedziby : Łowiczki- ul. Centralna 56 i Zator – Rynek 1.

  1. Przedszkole, od którego zaczęliśmy, znajduje się w Łowiczkach, w budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Przekształcony przez nas budynek posiada 3 nowo wyposażone sale do zabaw, zaplecze kuchenne oraz imponujących rozmiarów ogród. Malownicza, zaciszna okolica, oddalona od wielkomiejskiego hałasu to niewątpliwy atut lokalizacji tego przedszkola. Pobliski, niewielki lasek stanowi cel częstych spacerów naszych podopiecznych, podczas których mają możliwość codziennego bliskiego kontaktu z naturą.
  2. Filią przedszkola jest oddział w Zatorze, w samym Rynku. Nowe miejsce przedszkolne udało się stworzyć dzięki udziałowi w projekcie RPO Województwa Małopolskiego: „Integracja przedszkolaków w Gminie Zator”. Fundacja prowadząca przedszkole pozyskała środki z Unii Europejskiej, EFS i Programu Regionalnego, co umożliwiło powstanie nowego miejsca dla 30 dzieci z kilku gmin Doliny Karpia. Przedszkole wyposażone jest w przestronne, kolorowe sale oraz nowoczesne zaplecze terapeutyczne: obszerną salę rehabilitacyjną i gabinety dla specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa. W ogrodzie znajduje się plac zabaw dofinansowany przez Bank Spółdzielczy w Zatorze, który już niejednokrotnie udzielał wsparcia Fundacji od początku jej istnienia.

Przez kilka miesięcy mozolnej i intensywnej  pracy udało się zjednać do tego przedsięwzięcia wielkie grono sprzymierzeńców, ludzi o dobrym sercu, dzięki którym rozpoczęto, przeprowadzono i szczęśliwie zakończono w tak krótkim czasie prace budowlane i wyposażono przedszkole. Byli to: Firma Wako – Kraków, Bank Spółdzielczy w Zatorze,  wielu lokalnych przedsiębiorców, rodziców i życzliwych przyjaciół Fundacji, których pomoc była bezcenna. Fundacja „Przywołaj Uśmiech” bardzo dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli stworzyć nowe, cudowne przedszkole.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat.  

Koncepcja pracy naszej placówki opiera się na zasadzie, że każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.  

Celem istnienia naszego Przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Chcemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem i specjalistami. Zapewniamy warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci. Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Wierzymy, że nasza praca zaowocuje w przyszłości społeczeństwem otwartym, życzliwym, zdolnym do empatii i niesienia pomocy słabszym.

W ramach prowadzonego przez nas oddziału integracyjnego dzieci mogą zostać objęte programem kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zapewniamy indywidualną rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz konsultacje z fizjoterapeutą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności Fundacji „Przywołaj Uśmiech” zapraszamy na stronę internetową: www.przywolajusmiech.pl. Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PREZES FUNDACJI, DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH I ZAŁOŻYCIEL PRZEDSZKOLA

Halina Rubik

W-ce PREZES FUNDACJI

mgr Urszula Sadowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA DS. OŚWIATOWYCH

mgr Renata Nocula

NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

ODDZIAŁ ŁOWICZKI

mgr Gabriela Pietrzak

WYCHOWAWCA

Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Instruktor Pływania PZP.
Marcelina Wądrzyk

ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

mgr Karolina Opyrchał

WYCHOWAWCA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Monika Nelec

ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Jest w trakcie studiów magisterskich jednolitych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Ewa Żmuda

WYCHOWAWCA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studia podyplomowe: Logopedia na Instytucie Studiów Podyplomowych.
Wioletta Mostowik

ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

ODDZIAŁ ZATOR

lic. Magdalena Legień

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Filologia romańska na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia na Akademii WSB Kraków.
mgr Karolina Bartula

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

mgr Paulina Stanek

WYCHOWAWCA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Akademii Igatianum w Krakowie.
mgr Dorota Gawęda

WYCHOWAWCA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna.

mgr Lidia Świątek

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA,
PROWADZENIE SOCIAL MEDIA

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – specjalność Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
mgr Marta Sobecka

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność nauczycielska.
mgr Dominika Pietraszewska

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest w trakcie realizacji studiów II stopnia Pedagogika z logopedią na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. 

mgr Agnieszka Seremet-Kajdas

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum w Krakowie. Zrealizowała również studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Oświacie na Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

mgr Urszula Sadowska

PEDAGOG SPECJALNY

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także studia podyplomowe – terapia psychopedagogiczna, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika.

mgr Elżbieta Kaczmarczyk

FIZOJTERAPEUTA TERAPEUTA SI

Ukończyła Fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Studium Pedagogicznym dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Obecnie uczęszcza do Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, na kierunek Integracja Sensoryczna.

Sujatha Kowalczyk

JĘZYK ANGIELSKI

B.Sc (Bachelor of Science), Post Graduate Diploma in Advertising and Marketing, TEFL Professional Course to teach English Worldwide.

Anna Jarnot-Skawińska
Łowiczki

ADMINISTRACJA

SEKRETARIAT

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Zarządzanie organizacjami publicznymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest koordynatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON

Anna Jarnot-Skawińska

Sabina Mąsiorska
Zator

ADMINISTRACJA

SEKRETARIAT

 Ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych im. Brata Alberta w Krakowie, specjalność Praca socjalna. Jest koordynatorem projektów, między innymi współfinansowanych ze środków fundacji PZU, ze środków powiatu oświęcimskiego, wadowickiego, ze środków TVP.