6:30–8:30 – schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne nauczycieli z dziećmi i z rodzicami, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci, ćwiczenia poranne, czynności organizacyjne i porządkowe;

Około 8:15–9:00 – czynności higieniczno-sanitarne i śniadanie;

9:00–10:00/10:30 – adekwatnie do grup wiekowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą według rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego – zabawy ruchowe i twórcze, w tym język angielski 3 razy w tygodniu, zajęcia dodatkowe 1 raz w tygodniu: religia, piłki, tańce;

10:00/10:30–12:00 – zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci/spacer/zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, czynności higieniczne przed obiadem;

Około 12:00–12:30 – obiad, czynności higieniczno-sanitarne i porządkowe;

12:30–14:00 – odpoczynek: relaksacja/słuchanie czytanych książek i muzyki/leżakowanie;

14:00–około 15:00 – czynności higieniczno-sanitarne, podwieczorek, czynności higieniczno-sanitarne i porządkowe;

14:30–17:00 – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy indywidualne i zbiorowe w małych grupach, gry stolikowe, układanie puzzli, słuchanie bajek/pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domów;