Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6:30- 17:00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych z pełnomocnikiem organu prowadzącego.

Czesne wynosi 600 zł miesięcznie + wyżywienie (13,50 za pełnowartościowy, dzienny posiłek- śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek / płacone adekwatnie do liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz 18,00 za dzienny posiłek odpowiedni do zalecanej diety dziecka).

Rodzice proszeni są o:

  • przyprowadzanie dziecka do przedszkola najpóźniej do godz. 8:30i odebranie do godz. 17:00;
  • powiadomienie przedszkola o absencji dziecka do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w szczególnych sytuacjach do godz. 7:00 konkretnego dnia nieobecności (prosimy o zgłoszenie w aplikacji 4Parents);
  • terminową wpłatę czesnego do 5 dnia każdego miesiąca z góry wraz z naliczoną opłatą za wyżywienie w poprzednim miesiącu. (Wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio w biurze przedszkola lub na rachunek bankowy 47 8136 0000 0018 9372 2000 0010).

Pliki do pobrania