Nasze Przedszkola prowadzone są przez Fundację „Przywołaj Uśmiech” (zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznaniem się z naszą dobroczynną działalnością – https://przywolajusmiech.pl)

Zapraszamy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka! Realizujemy zajęcia w ramach kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej! Gwarantujemy fachową, solidnie wykształconą kadrę pedagogiczną oraz porady specjalistów: logopedy, fizjoterapeuty, pedagoga, pedagoga specjalnego. Wychowawcy i inni nauczyciele, obserwują funkcjonowanie dziecka i w razie występujących trudności, kierują go do specjalistów w celu weryfikacji i ewentualnego wsparcia w rozwoju.

Wszelkie zajęcia wymienione w zakładce OFERTA przeznaczone są również dla dzieci niepełnosprawnych z naciskiem na dostosowanie ich do możliwości rozwojowych dziecka. Stawiamy na zindywidualizowanie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych!