mgr Karolina Opyrchał

Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Nauczanki DobEdu (Bumbumkowe nauczanki), Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki), Animator czasu wolnego, Muzyczne święta, Kary i nagrody w przedszkolu, Pokonywanie lęków u dzieci, Bajkoterapia w przedszkolu.

Monika Nelec

Asystent nauczyciela przedszkola

Jest w trakcie studiów magisterskich jednolitych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jest na początku swojej ścieżki zawodowej, wzięła udział w szkoleniu muzycznym: Nutki dla Smyka – Początek roku w tanecznym kroku. 

mgr Gabriela Pietrzak

Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła kurs PZP Instruktora pływania. Regularnie poszerza warsztat pedagogiczny, biorąc udział w szkoleniach: Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki) czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci, Nauczanki DobEdu muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne, Małe DobEdu najprostsze zabawy dla dzieci, DobEdu wyciszanki, zabawianki. Rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci.

Marcelina Wądrzyk

Asystent nauczyciela przedszkola

mgr Ewa Żmuda

Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nauczycielska na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studia podyplomowe: Logopedia na Instytucie Studiów Podyplomowych. Regularnie doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Nauczanki DobEdu (Bumbumkowe Nauczanki), Głoska R na celowniku, Teczka młodego logopedy – kompleksowy kurs modułowy dla początkujących logopedów, Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna, Seplenienie boczne: diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna, Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna, Metody wywoływania głosek, Dyslalia – rozpoznawanie wad wymowy, planowanie terapii logopedycznej, Dyslalia – holistyczne podejście do terapii, Logorytmika – podejście kreatywne, Szkolenia Mio-terapia z GryziemUruchom nos – terapia nieprawidłowego toru oddechowego, Pozycja spoczynkowa języka, Żucie, gryzienie, połykanie, Gryzaki i wibratory logopedyczne w pracy logopedy, Rytmika dla nauczycieli, Zaburzony i zakłócony rozwój mowy – terapia ORM.

Faustyna Dyrda

Asystent nauczyciela przedszkola

Sujatha Kowalczyk

Nauczyciel języka angielskiego

Anna Skawińska

Pracownik administracyjny

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Zarządzanie organizacjami publicznymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest koordynatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON. Ukończyła następujące szkolenia, które są konieczne do pracy w charakterze pracownika administracyjnego: Aspekty biznesowe prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST-NGO w Małopolsce, szkolenie dotyczące rozliczania projektów z PO RYBY, Warsztaty strategiczne Małopolskiej Sieci NGO, Budowanie efektywnego zespołu. Zarządzanie Zespołem, Współpraca organizacji pozarządowych z administracją lokalną na przykładzie dobrych praktyk, Myśl globalnie – działaj lokalnie – od strategii przez pomysł do realizacji, Zarządzanie projektami i procesami w organizacji pozarządowej, Standardy świadczenia usług pomocy i integracji społecznej przez organizacje pozarządowe. Uczestniczyła również udział w V forum o funduszach dla między innymi NGO na lata 2014-2020.

Iwona Pokrywka

Pracownik gospodarczy

mgr Agnieszka Seremet-Kajdas