mgr Paulina Stanek

Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu, Autyzm – praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem, Jak radzić sobie z okazywaniem złości przez dzieci, Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki), Muzyczny repertuar dla dzieci, Jak oswoić lęk dziecka?, Arteterapeutyczne rysowanki – praktyczny warsztat, Webinarium Muzyczna zima, Jak rozmawić z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?, Czemu służą emocje?, Metoda Marii Montessori w pracy z grupą. Zasady, zastosowanie, inspiracje. Uczestniczyła w kursach doskonalących, które pogłębiają wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami: Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

mgr Karolina Bartula

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Metoda Dobrego Startu, Logorytmika – ruch, słuch, słowo, Animator czasu wolnego, Nauczanki DobEdu (Bumbumkowe nauczanki), Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki), Proste tańce integracyjne, Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy, Dziecko nadpobudliwe ruchowo, Ontoterapeuta, Dogoterapeuta/Kynoterapeuta, Terapeuta ręki I i II stopnia, Gry i zabawy z chustą animacyjną. Uczestniczyła w kursach doskonalących, które pogłębiają wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Organizacja kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej/szkolnej.

mgr Dorota Gawęda

Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna. Regularnie doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki) czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci, Show Pedagogika – warsztaty terapeutyczno-muzyczne, Dyscyplinowanie grupy – warsztaty terapeutyczno-muzyczne, Sprytne zabawy wychowujące – warsztaty terapeutyczno-muzyczne, Kreatywna Matematyka dla najmłodszych, Innowacyjna nauka pisania i czytania inspirowana metodą Marii Montessori, Język obcy w edukacji przedszkolnej – e-warsztaty metodyczne. Motywacja w nauczaniu języka angielskiego, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Co mówią rysunki przedszkolaka, Dla dziadków niespodzianki i zimowe śpiewanki, Codzienne śpiewanki – piosenki i zabawy organizujące grupę. Uczestniczyła w kursach doskonalących, które są istotne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu – rozwój zdolności i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz dokumentowanie tych działań, Projekty edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola.

mgr Lidia Świątek

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – specjalność Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Regularnie doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Metoda Dobrego Startu, Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka, Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?, Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci, Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki) czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci, Program Kraina muzyki, Show Pedagogika – warsztaty terapeutyczno-muzyczne, Dyscyplinowanie grupy – warsztaty terapeutyczno-muzyczne, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Co nam mówią rysunki przedszkolaka?, Wiosenne Lekcje Ciszy dla Dzieci, Bajki terapeutyczne i psychoedukacyjne w pracy z dziećmi, Bajkoterapia w pracy z grupą. Metodyka-zastosowanie-inspiracje, Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w kursach doskonalących, które pogłębiają wiedzę dotyczącą organizacji pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wzięła również udział w konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, w II Konferencji metodycznej: Wokół pedagogiki zabawy. W poszukiwaniu jakości, atrakcyjności i skuteczności w edukacji oraz spotkaniu edukacyjnym w ramach realizacji projektu Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

Prowadzi media społecznościowe Fundacji Przywołaj Uśmiech i Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Szczęśliwy Karpik.

mgr Marta Sobecka

Nauczyciel przedszkola

 Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność nauczycielska. Ukończyła kursy i szkolenia, uzyskując między innymi kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu zooterapii: ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym, Be happy – nowy cykl do nauki języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej, E-lab – wirtualne laboratorium techniki małej skali. cz. I, E-lab – wirtualne laboratorium techniki małej skali. cz. II, Gra w kolory – radość ze zdobywania wiedzy, I love Boo – zabawy ruchowe z językiem angielskim na każdą porę dnia. cz. II, I love Boo – porozmawiajmy o emocjach. cz. VI, Kompetencje kluczowe – kodowanie z matą, Mówię tak. Mówię nie. Technika asertywnej komunikacji w zawodzie nauczyciela, Oto ja. Znany cykl do edukacji wczesnoszkolnej w nowej odsłonie, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, Logorytmika w pracy z dziećmi. Cz. I, Logorytmika w pracy z dziećmi. Cz. II, Co mówią rysunki przedszkolaka?, Dziecko z autyzmem w żłobku i przedszkolu. Co nas powinno zaniepokoić?, O dojrzałości szkolnej dzieci, Rozwój dziecka od urodzenia do 3 r.ż., Gry i zabawy arteterapeutyczne – przepis na udane zajęcia, Samodzielność dziecka z niepełnosprawnością ruchową, Emocje dziecka: złość i agresja, Emocje dziecka: lęk, Czy mózg ma płeć?

Magdalena Legień

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Filologia romańska na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia na Akademii WSB Kraków. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami: Poznaję siebie, odkrywam świat… Zabawy i ćwiczenia dla dziecka ze spektrum autyzmu, Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Retta, Przedszkolak i uczeń ze spektrum autyzmu (z diagnozą i bez diagnozy).

mgr Urszula Sadowska

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny;  studia magisterskie w zakresie pedagogiki terapeutycznej UP w Krakowie, studia podyplomowe – terapia psychopedagogiczna, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika.

mgr Renata Nocula

Dyrektor przedszkola ds. oświatowych i dydaktyczno-wychowawczych

Logopeda

Jest dyrektorem Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Szczęśliwy Karpik. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z LogopediiOligofrenopedagogiki i Zarządzania Oświatą. Oprócz funkcji dyrektora realizuje również zajęcia logopedyczne.

mgr Elżbieta Kaczmarczyk

Fizjoterapeuta

Terapeuta SI

Ukończyła Fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Studium Pedagogicznym dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Ukończyła Integrację Sensoryczną na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia: Integracja sensoryczna – metody wstępnej diagnozy i pomocy dziecku, Kurs PNF stopień I i II, Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band, Metody zabawowe w terapii z dziećmi. Wady postawy. Elementy sensomotoryki z przyborami Thera-Band.

Wioletta Mostowik

Pracownik administracyjny

Sujatha Kowalczyk

Nauczyciel języka angielskiego

Patrycja Stokłosa

Pracownik gospodarczy

Jacek Widlarz

Dogoterapeuta

Instruktor pływania i narciarstwa

mgr Dominika Pietraszewska

Sabina Mąsiorska