Oferta

Oferta 2023-11-07T10:05:49+01:00

Przedszkole „Szczęśliwy Karpik” otwarte jest codziennie w godzinach od 6.30 – 17.00.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Nie pobieramy opłat wpisowych.

Czesne wynosi 550 zł miesięcznie + wyżywienie (13,50 za pełnowartościowy, dzienny posiłek- śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek / płacone adekwatnie do liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz 18,00 za dzienny posiłek odpowiedni do zalecanej diety dziecka).

Stosujemy zniżki dla rodzeństwa.

Gwarantujemy fachową, solidnie wykształconą kadrę pedagogiczną oraz porady specjalistów: logopedy, fizjoterapeuty i pedagoga.

W cenie czesnego proponujemy następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (realizacja podstawy programowej, zgodnie z zarządzeniami MEN),
 • indywidualne zajęcia w ramach kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • język angielski,
 • zajęcia piłki nożnej z trenerem PUKS Karol Wadowice,                                     
 • logorytmikę (raz w tygodniu),
 • zajęcia nauki tańca z instruktorką rekreacji ruchowej i tańca towarzyskiego,
 • zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna- zajęcia z fizjoterapeutą raz w tygodniu),
 • pomoc logopedyczną,
 • konsultacje z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia rozwijające zdolności indywidualne dzieci: artystyczne, czytelnicze, kulinarne,
 • rytmika,
 • wyjazdy do teatru, kina wycieczki,
 • wyjścia w ramach zajęć dydaktycznych np. Regionalny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Biblioteka,
 • organizujemy i celebrujemy urodziny, Mikołajki i inne imprezy okolicznościowe,
 • zapewniamy dla każdego dziecka artykuły papiernicze, plastyczne oraz środki higieniczne.

Możliwość dodatkowych zajęć (częściowo płatnych): 

 • nauka pływania z licencjonowanym instruktorem,
 • hipoterapia,
 • wycieczki rekreacyjne i wyjazdy kulturoznawcze.

Naszym zadaniem jest takie zorganizowanie dnia dziecka, by spędziło czas u nas na zabawie, dzięki której będzie poznawało świat i rozwijało swoje umiejętności.

Stosowane przez nas metody i formy pracy są nowoczesne i atrakcyjne. W sposób twórczy i aktywny umożliwiają naszym wychowankom osiąganie mniejszych i większych sukcesów.

A oto SYLWETKA ABSOLWENTA naszego przedszkola:

Absolwent naszego przedszkola jest:

 • otwarty – łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, chętnie i bez obawa uczestniczy w nowych zadaniach i sytuacjach społecznych,
 • odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki; jeśli jest w stanie – szuka rozwiązań alternatywnych,
 • ciekawy świata – interesuje się życiem ludzi w innych krajach, poznając środowiska, w których żyją: krajobrazy, florę, faunę, języki, zwyczaje narodowe, kulturę,
 • rozważny – potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje stosowną i racjonalną aktywność fizyczną, rozumie ograniczenia, wynikające z jego wieku i stanu zdrowia,
 • uczciwy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu,
 • tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym  i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go; wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się.