Oferta

Oferta 2021-01-21T21:37:20+01:00

Przedszkole „Szczęśliwy Karpik” otwarte jest codziennie w godzinach od 6.30 – 17.00.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Nie pobieramy opłat wpisowych.

Czesne wynosi 350 zł miesięcznie + wyżywienie (10,00 za pełnowartościowy, dzienny posiłek- śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek / płacone adekwatnie do liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz 10,50 za dzienny posiłek odpowiedni do zalecanej diety dziecka .)

Stosujemy zniżki dla rodzeństwa.

Gwarantujemy  fachową,  solidnie wykształconą kadrę pedagogiczną ORAZ  porady specjalistów: logopedy, fizjoterapeuty, pedagoga i psychologa.

W cenie czesnego proponujemy następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (realizacja podstawy programowej, zgodnie z zarządzeniami MEN)
 •  indywidualne zajęcia w ramach kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • język angielski
 • zajęcia  piłki nożnej z trenerem UEFA B APN Husaria
 • logorytmikę ( raz w tygodniu)
 • zajęcia nauki tańca z instruktorką rekreacji ruchowej i tańca towarzyskiego
 • zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna- zajęcia z fizjoterapeutą raz w tygodniu)
 • pomoc logopedyczną
 • konsultacje z pedagogiem specjalnym
 • konsultacje z psychologiem
 • zajęcia rozwijające zdolności indywidualne dzieci: artystyczne, czytelnicze, kulinarne.
 • rytmika
 • wyjazdy do teatru, kina wycieczki
 • wyjścia w ramach zajęć dydaktycznych np. ROK, Urząd Gminy, biblioteka
 • organizujemy i celebrujemy urodziny,  mikołajki i inne imprezy okolicznościowe
 • zapewniamy dla każdego dziecka artykuły papiernicze, plastyczna oraz środki higieniczne.
 • WYPOCZYNEK: Po obiedzie przeprowadzane są we wszystkich grupach zajęcia wyciszające- czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, natomiast grupa dzieci najmłodszych udaje się  na spoczynek na swoje leżaczki.
 • Dbając o dobrą adaptację dziecka do przedszkola, przez cały okres wakacyjny (lipiec, sierpień) zapraszamy dzieci nowo przyjęte w dowolnych godzinach 6.30-16.00. Dzieci poznają przedszkole, uczestniczą w zajęciach, oswajają się z nowym miejscem i nawiązują kontakty z rówieśnikami oraz personelem.

Możliwość dodatkowych zajęć (częściowo płatnych):

 • nauka pływania z licencjonowanym instruktorem
 • hipoterapia
 • wycieczki rekreacyjne i wyjazdy kulturoznawcze

Naszym zadaniem jest takie zorganizowanie dnia dziecka, by spędziło czas u nas na zabawie, dzięki której będzie poznawało świat i rozwijało swoje umiejętności.

Stosowane przez nas metody i formy pracy są nowoczesne i atrakcyjne. W sposób twórczy i aktywny umożliwiają naszym wychowankom osiąganie mniejszych i większych sukcesów.

A oto SYLWETKA ABSOLWENTA naszego przedszkola:

Absolwent naszego przedszkola jest:

 • otwarty – łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, chętnie i bez obawa uczestniczy w nowych zadaniach i sytuacjach społecznych,
 • odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki; jeśli jest w stanie – szuka rozwiązań alternatywnych,
 • ciekawy świata – interesuje się życiem ludzi w innych krajach, poznając środowiska, w których żyją: krajobrazy, florę, faunę, języki, zwyczaje narodowe, kulturę,
 • rozważny – potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje stosowną i racjonalną aktywność fizyczną, rozumie ograniczenia, wynikające z jego wieku i stanu zdrowia,
 • uczciwy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu,
 • tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym  i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go; wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się.