Realizujemy Podstawę Programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas naszych działań dydaktyczno-wychowawczych, stawiamy na indywidualne podejście do dziecka. Prowadzimy zajęcia rozwijające zdolności indywidualne dzieci: artystyczne, kulinarne, taneczne, doświadczalne, wykorzystujemy w swojej pracy elementy sensoplastyki, Metody Dobrego Startu, Metody Integracji Sensorycznej. Korzystamy również z warsztatów bibliotecznych, odwiedzamy instytucje, które przybliżają Przedszkolakom preorientację zawodową, spotykamy się z przedstawicielami różnych zawodów.